Accesul interzis autovehiculelor sau ansamblurilor de vehicule cu lungimea mai mare de … m