Accesul interzis vehiculelor care transportă substanțe de natură să polueze apele