Accesul interzis vehiculelor cu înălțimea mai mare de … m