Accesul interzis vehiculelor cu masa mai mare de … t pe osia simplă