Accesul interzis vehiculelor cu masa pe osie triplă mai mare de … t