Depășirea autovehiculelor, cu excepția motocicletelor fără ataș, interzisă