Accesul interzis vehiculelor cu masa pe osie dublă mai mare de … t